AUTO UL a.s. - autorizovaný dealer ŠKODA

Telefon pro prodej:         +420 475 201 206
Telefon pro servis:         +420 475 201 232
NON STOP Asisstance:        +420 601 383 949

e-mail: info@autoul.cz

AUTO UL a.s.
Havířská 373/25 (naproti STK Užín)
Ústí nad Labem, Všebořice
Zobrazit na mapě

07.02.2017

Prodloužení lhůty - zaknihování akcií

OZNÁMENÍ DODATEČNÉ LHŮTY PRO ODEVZDÁNÍ AKCIÍ A LHŮTY PRO SDĚLENÍ ČÍSLA ÚČTU V PŘÍSLUŠNÉ EVIDENCI

OZNÁMENÍ DODATEČNÉ LHŮTY PRO ODEVZDÁNÍ AKCIÍ A LHŮTY PRO SDĚLENÍ ČÍSLA ÚČTU V PŘÍSLUŠNÉ EVIDENCI


V rámci přeměny akcií společnosti:

AUTON CZ, a.s.,

sídlo: Petrská 1178/9, Praha 1, Nové Město, 110 00,
IČ 281 73 724,
zapsaná v OR vedeném MS v Praze, odd.B, vl. 12513
(dále jen „Společnost“),
o které rozhodla valná hromada  15.11.2016 (notářský zápis NZ416/2016, N 361/2016),

se oznamuje akcionářům společnosti - vlastníkům akcií na jméno, kteří jsou v prodlení s odevzdáním listinných akcií, že v souladu s § 531 zákona č. 89/2012 Sb. určuje dodatečnou lhůtu pro odevzdání akcií od 16. 02. 2017 do 15. 06. 2017 a vyzývá akcionáře v prodlení k odevzdání dosavadních vydaných listinných akcií  Společnosti na jméno.  Dále v souladu § 530 zákona č. 89/2012 Sb, po odevzdání akcií sdělení čísla majetkového účtu v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“) na který má být zaknihovaná akcie zaevidována.

Sdělení majetkového účtu a odevzdání akcií může akcionář  v sídle provozovny společnosti AUTON CZ, a.s.,  ul. Havířská 373/25, Ústí nad Labem v pracovní dny od 9:00 hodin do 14:00 hodin u Ing. Slavomíra Kubici po telefonické domluvě na: tel.: +420 777 626 243, nebo e-mailu: slavek.kubica@autoncz.cz.
 
Oprávněné fyzické osoby se při odevzdání akcií prokážou platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit také plnou moc k odevzdání akcií s úředně ověřeným podpisem osoby, kterou zastupuje.

Nepředložené akcie budou po uběhnutí dodatečné lhůty tj. po 15.06. 2017 prohlášeny za neplatné a prodány ve veřejné dražbě prostřednictvím obchodníka s cennými papíry.
Pokud akcionář akcie odevzdá, ale nesdělí společnosti číslo svého majetkového účtu v uvedené lhůtě, budou tyto akcie považovány za nepředložené a prohlášeny za neplatné a bude s nimi naloženo jako s ostatními neodevzdanými akciemi.

Toto oznámení Společnost se zveřejňuje na internetových stránkách www.autoncz.cz a oproti podpisu předává akcionářům Společnosti kteří jsou v prodlení s odevzdáním akcií nebo sdělením čísla účtu.

Představenstvo společnosti
AUTON CZ, a.s.

Zpět na výpis aktualit

Záruka kvality a spolehlivosti. Dlouhodobá jednička na českém automobilovém trhu.

V roce 2012 jsme zahájili činnost jako autorizovaný dealer značky Škoda v Ústí nad Labem (prodej a servis).

Skladové vozy

Široký výběr skladových vozů, které jsou Vám ihned k dispozici za výhodné ceny.

Máte-li zájem o konkrétní model, doporučujeme nejdříve shlédnou nabídku našich skladových vozů.

Poslat dotaz

Zeptejte se nás