AUTO UL a.s. - autorizovaný dealer ŠKODA

Telefon pro prodej           +420 475 201 206
Telefon pro servis           +420 475 201 232
Náhradní díly a příslušenství  +420 702 184 512
NON STOP Asisstance           +420 607 048 927

 

AUTO UL a.s.
Havířská 373/25 (naproti STK Užín)
Ústí nad Labem, Všebořice
Zobrazit na mapě

30.08.2013

Valná hromada společnosti AUTON CZ

Společnost AUTON CZ svolává řádnou valnou hromadu společnosti.

Představenstvo společnosti

 

AUTON CZ, a.s.

se sídlem Petrská 1178/9, Praha 1 –Nové Město, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 12513

IČ: 281 73 724,  DIČ: CZ28173724

 

svolává

v souladu s ustanovením § 184a obchodního zákoníku a stanov společnosti

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 30.září 2013 od 10:00 hodin v sídle pobočky společnosti
na adrese Havířská 373/25, Ústí nad Labem - Všebořice, PSČ 400 10

 

Pořad jednání

  1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti.
  2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů) a schválení jednacího řádu.
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka, to vše za rok 2012.
  4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, zpráva o kontrolní činnosti DR, to vše za rok 2012.
  5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012.
  6. Různé.
  7. Závěr.

Prezentace akcionářů

Prezentace akcionářů začíná v místě konání řádné valné hromady téhož dne v 09:30 hodin. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní má akcionář, který se prokáže platným průkazem totožnosti, případně plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, a předloží k evidenci akcie, které má ke dni konání řádné valné hromady v osobním držení.

 

 

 Představenstvo společnosti

                                                                                                                                AUTON CZ, a.s.

 

V Praze dne 29. srpna 2013

Zpět na výpis aktualit
Skladové vozy

Široký výběr skladových vozů, které jsou Vám ihned k dispozici za výhodné ceny.

Máte-li zájem o konkrétní model, doporučujeme nejdříve shlédnou nabídku našich skladových vozů.

Poslat dotaz

Zeptejte se nás

Zavřít