AUTO UL a.s. - autorizovaný dealer ŠKODA

Telefon pro prodej:         +420 475 201 206
Telefon pro servis:         +420 475 201 232
NON STOP Asisstance:        +420 601 383 949

e-mail: info@autoul.cz

AUTO UL a.s.
Havířská 373/25 (naproti STK Užín)
Ústí nad Labem, Všebořice
Zobrazit na mapě

ZAJIŠŤOVÁNÍ TESTOVACÍCH JÍZD

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost AUTO UL a.s., se sídlem Petrská 1178/9, Praha 1, PSČ: 110 00,  IČ: 281 73 724, DIČ: CZ28173724, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12513, (dále jen „společnost AUTO UL“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti: Zajišťování testovacích jízd

REALIZACE TESTOVACÍ JÍZDY

Účel zpracování:

Realizace testovací jízdy

Popis účelu zpracování:

Vaše osobní údaje jsou využity za účelem oslovení AUTO UL s cílem sjednání testovací jízdy automobilu ŠKODA a následnému provedení testovací jízdy.

Oprávnění ke zpracování:

Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Chceme Vám poskytnout možnost vyzkoušet si náš produkt, abyste se mohli lépe rozhodnout, zda si jej pořídíte.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Identifikační údaje, kontaktní údaje, obchodní profil, technické údaje o produktu, komunikace, interakce a profily derivované na základě těchto dat.

Doba zpracování a archivace:

Souhlas je udělen na dobu 5 let.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Marketingové agentury, infolinka, členové distribuční sítě. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona. 

Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

JAKÁ MÁTE PRÁVA?

  • V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:
  • Přístup ke zpracovávaným osobním údajům.
  • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  • Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.
  • Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.
  • Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.
  • Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.
  • Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.
  • Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

JAK MŮŽETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA?

Pro komunikaci se společností AUTO UL ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty.

V souvislosti s uplatněním Vašich práv může společnost AUTO UL požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

ELEKTRONICKY NA ADRESE:

https://www.autoul.cz/ochrana-osobnich-udaju 
dpo@autoul.cz

TELEFONICKY NA TEL. ČÍSLE:

+ 420 475 201 781

PÍSEMNĚ NA ADRESE:

AUTO UL a.s.
Havířská 373/25
400 10  Ústí nad Labem - Všebořice

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti  AUTO UL.

https://www.autoul.cz/ochrana-osobnich-udaju
dpo@autoul.cz

MOŽNOST PODÁNÍ STÍŽNOSTI

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti AUTO UL nebo podat stížnost u dozorového úřadu.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
+420 234 665 111 
http://www.uoou.cz/

 

Záruka kvality a spolehlivosti. Dlouhodobá jednička na českém automobilovém trhu.

V roce 2012 jsme zahájili činnost jako autorizovaný dealer značky Škoda v Ústí nad Labem (prodej a servis).

Skladové vozy

Široký výběr skladových vozů, které jsou Vám ihned k dispozici za výhodné ceny.

Máte-li zájem o konkrétní model, doporučujeme nejdříve shlédnou nabídku našich skladových vozů.

Obecné informace

18.12.2020

Otvírací doba v době vánočních svátků 2019

Vážení zákazníci, oznamujeme Vám, že dne 23.prosince máme otevřeno pouze do 15 hodin. V období mezi svátky bude otevřeno od 28.12. - 30.12. v době od 7 do 15 hod.,prodej od 8 do 15 hodin. Všem přejeme krásné prožití vánočních svátků v klidu a pohodě.

18.05.2020

Otevírací doba

Od 18.května 2020 se vracíme k původní otevírací době : Servis 7-17 hod, prodej 8-17 hodin. Soboty 8-12 hodin. Děkujeme za pochopení v době nouzového stavu

Archiv

Poslat dotaz

Zeptejte se nás

Zavřít

 

OZNÁMENÍ 

Vzhledem k usnesení vlády ČR je obchod opět formou on-line prodeje.

Naši prodejci jsou Vám k dispozici buď na emailu nebo na níže uvedených tel.číslech.

Nové vozy tel. : 602 573 848, 607 026 605

Ojeté vozy tel. : 601 383 949, 702 017 700