AUTO UL a.s. - autorizovaný dealer ŠKODA

Telefon pro prodej:         +420 475 201 206
Telefon pro servis:         +420 475 201 232
NON STOP Asisstance:        +420 601 383 949

e-mail: info@autoul.cz

AUTO UL a.s.
Havířská 373/25 (naproti STK Užín)
Ústí nad Labem, Všebořice
Zobrazit na mapě

Zákazník společnosti AUTO UL a.s.PRODEJ VOZU A POSKYTOVÁNÍ POPRODEJNÍCH SLUŽEB

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost AUTO UL a.s., se sídlem Petrská 1178/9, Praha 1, PSČ: 110 00,  IČ: 281 73 724, DIČ: CZ28173724, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12513, (dále jen „společnost AUTO UL“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti: Prodej vozu a poskytování poprodejních služeb

 

REALIZACE PRODEJE VOZU

Účel zpracování:

Realizace prodeje vozu

Popis účelu zpracování:

Vaše osobní údaje využíváme při všech krocích, které jsou nutné k tomu, abyste si mohli zakoupit jeden z našich vozů, tedy pro vytvoření objednávky Vašeho budoucího vozu a následného uzavření a plnění kupní smlouvy, včetně vytvoření faktury a následné předání Vašeho vozu u obchodního partnera.

Oprávnění ke zpracování:

Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s Vámi smlouvu, resp. abychom splnili smlouvu, kterou jste uzavřel(a). Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s Vámi nebude uzavřena smlouva nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné splnit.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, transakční údaje, technické údaje o produktu.

Doba zpracování a archivace:

10 let od uzavření smlouvy.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

ŠKODA AUTO a.s., Volkswagen Financial Services AG (ŠkoFIN s.r.o.). Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

 

POSKYTNUTÍ FINANČNÍ VÝHODY

Účel zpracování:

Poskytnutí finanční výhody

Popis účelu zpracování:

Vaše osobní údaje využijeme pro Vaše případné zařazení do jedné z tzv. "cílových skupin", na základě kterého můžete obdržet spolu se ŠKODA AUTO a.s. a Volkswagen Financial Services AG (ŠkoFIN s.r.o.)  výhodu při koupi Vašeho vozu. Nezahrnuje pořizování kopií průkazů osob zdravotně postižených.

Oprávnění ke zpracování:

Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s Vámi smlouvu, resp. abychom splnili smlouvu, kterou jste uzavřel (a). Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s Vámi nebude uzavřena smlouva nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné splnit.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, transakční údaje, technické údaje o produktu.

Doba zpracování a archivace:

10 let od uzavření smlouvy.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
ŠKODA AUTO a.s., Volkswagen Financial Services AG (ŠkoFIN s.r.o.), agentura ověřující správné čerpání podpor obchodními partnery AUTO UL. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

 

POSKYTNUTÍ FINANČNÍ VÝHODY PRO DRŽITELE PRŮKAZU OSOBY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Účel zpracování:

Poskytnutí finanční výhody pro držitele průkazu osoby zdravotně postižené

Popis účelu zpracování:

V případě poskytování finanční výhody v rámci „cílové skupiny“ osob zdravotně postižených naskenujeme a zpracujeme Vás průkaz osoby zdravotně postižené, na základě čehož obdržíte Vy a Vámi vybraný člen distribuční sítě finanční výhodu při koupi vozu.

Oprávnění ke zpracování:

Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a). Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů zároveň souhlasíte s pořízením kopie Vašeho dokladu dle příslušných zákonů. Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Kopie osobního dokladu nebo jiné veřejné listiny.

Doba zpracování a archivace:

Do odvolání souhlasu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
ŠKODA AUTO a.s., Volkswagen Financial Services AG (ŠkoFIN s.r.o.). Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

 

PLNĚNÍ ZAKÁZKY V SERVISU  AUTO UL

Účel zpracování:

Plnění zakázky v servisu AUTO UL

Popis účelu zpracování:

V případě, že budete chtít využít služeb v našem AUTO UL servisu, využijeme Vaše osobní údaje pro vyřízení Vaší zakázky, a to zejména při objednání Vaší návštěvy, vystavení zakázkového listu, případného kontaktování ohledně Vaší zakázky a vystavení faktury, včetně případného vyřízení pojistné události s pojišťovnou.

Oprávnění ke zpracování:

Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s Vámi smlouvu, resp. abychom splnili smlouvu, kterou jste uzavřel(a). Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s Vámi nebude uzavřena smlouva nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné splnit.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Identifikační údaje, kontaktní údaje, historie obchodování, technické údaje o produktu.

Doba zpracování a archivace:

10 let od ukončení servisní zakázky.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
ŠKODA AUTO a.s., pojišťovna. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

 

ZAJIŠTĚNÍ A POSKYTNUTÍ POPRODEJNÍCH SLUŽEB

Účel zpracování:

Zajištění a poskytnutí poprodejních služeb

Popis účelu zpracování:

Vaše osobní údaje použijeme pro uzavření smlouvy na poprodejní služby, o kterou vyjádříte svůj zájem, a poskytování dané služby. Jedná se o předplacený servis, prodlouženou záruku a asistenční služby.

Oprávnění ke zpracování:

Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s Vámi smlouvu, resp. abychom splnili smlouvu, kterou jste uzavřel(a). Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s Vámi nebude uzavřena smlouva nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné splnit.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Identifikační údaje, kontaktní údaje, technické údaje o produktu.

Doba zpracování a archivace:

10 let od ukončení smlouvy.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
ŠKODA AUTO a.s., infolinka, ŠkoFIN s.r.o. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

 

PRŮZKUM ZÁKAZNICKÉ SPOKOJENOSTI

Účel zpracování:

Průzkum zákaznické spokojenosti

Popis účelu zpracování:

Vaše osobní údaje využijeme pro to, abychom zjistili Váš názor na poskytnuté produkty a služby v rámci AUTO UL. Osobní údaje jsou předány společnostem, které pro nás průzkum Vaší spokojenosti zajišťují.

Oprávnění ke zpracování:

Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Chceme totiž neustále zlepšovat naše produkty a služby tak, aby s nimi naši zákazníci byli spokojeni.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

identifikační údaje, kontaktní údaje, technické údaje o produktu.

Doba zpracování a archivace:

2 roky po poskytnutí služby.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
ŠKODA AUTO a.s., Volkswagen Financial Services AG (ŠkoFIN s.r.o.),, reportingové agentury, agentury zajišťující průzkum spokojenosti, koncernové společnosti. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

 

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ ZÁKAZNÍKŮ

Účel zpracování:

Vyřizování stížností zákazníků

Popis účelu zpracování:

Vaše osobní údaje využijeme pro vyřízení Vaší stížnosti, podané prostřednictvím e-mailu, dopisem, telefonicky, osobně, na sociálních sítích a prostřednictvím formulářů na webových stránkách. Pro zajištění Vaší spokojenosti můžeme, v případě, že to pro bude vyřízení Vaší stížnosti nezbytné, poskytnout Vaše osobní údaje členům distribuční sítě.

Oprávnění ke zpracování:

Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Chceme totiž dostát očekávané kvalitě našich produktů a služeb a předejít případným sporům.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Identifikační údaje, kontaktní údaje, technické údaje o produktu, historie obchodování, komunikace, interakce a profily derivované na základě těchto dat.

Doba zpracování a archivace:

6 měsíců po vyřízení stížnosti.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Členové distribuční sítě. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

 

VYROVNÁNÍ S DODAVATELI ZA JIMI ZPŮSOBENÉ GARANČNÍ NÁKLADY

Účel zpracování:

Vyrovnání s dodavateli za jimi způsobené garanční náklady.

Popis účelu zpracování:

Vaše osobní údaje využijeme pro vyrovnání s našimi dodavateli (m.j. zajištění finanční kompenzace) za jimi způsobené garanční náklady. Abychom mohli s dodavateli vyrovnání provést, musíme mu na vyžádání ke konkrétním případům předat některé Vaše osobní údaje.

Oprávnění ke zpracování:

Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Tento zájem spočívá v našem vyrovnání s dodavateli.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Technické údaje o produktu.

Doba zpracování a archivace:

6 měsíců po vyřízení kompenzace.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Dodavatel chybného dílu. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje získáváme od třetích osob.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje mohou předávat dalším společnostem ze skupiny ŠKODA AUTO nebo případně jiným příjemcům do třetích zemí, tj. do Čínské lidové republiky, Indické republiky a Ruské Federace. K tomuto předávání bude v takovém případě docházet na základě standardních smluvních doložek, tj. vzorové smlouvy vydané Evropskou komisí, aniž by došlo ke změně v jejím textu, tak jak předvídají aktuální právní předpisy na ochranu osobních údajů. Aktuální informace naleznete na adrese: http://www.autoul.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

 

VYROVNÁNÍ S ŠKODA AUTO ZA PROVEDENÉ ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ OPRAVY A SERVISNÍ OPATŘENÍ

Účel zpracování:

Vyrovnání s ŠKODA AUTO za provedené záruční a pozáruční opravy a servisní opatření

Popis účelu zpracování:

Vaše osobní údaje využijeme pro vyrovnání s ŠKODA AUTO za záruční a pozáruční opravy Vašeho vozu a provedená servisní opatření na základě naší právní povinnosti. Zpracování osobních údajů zahrnuje výměnu údajů mezi AUTO UL a ŠKODA AUTO.

Oprávnění ke zpracování:

Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Tento zájem spočívá v našem vyrovnání s ŠKODA AUTO.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Historie obchodování, technické údaje o produktu.

Doba zpracování a archivace:

15 let od data vyřízení vyrovnání.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
ŠKODA AUTO, marketingové agentury. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje získáváme od třetích osob.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

 

ORGANIZACE A ZAJIŠTĚNÍ SERVISNÍCH OPATŘENÍ

Účel zpracování:

Organizace a zajištění servisních opatření

Popis účelu zpracování:

Vaše osobní údaje využijeme pro organizaci všech typů servisních opatření na základě zvláštních právních předpisů, včetně zajištění Vaší informovanosti o nutných servisních opatřeních týkajících se Vašeho vozu, nebo předání VIN Vašeho vozu ŠKODA AUTO pro zjištění, zda na Váš vůz není vyhlášeno servisní opatření. Vaše osobní údaje máme na základě předchozího kontaktu s Vámi, nebo nám je může poskytnout osoba, která Vám Váš vůz prodala.

Oprávnění ke zpracování:

Zpracování musíme provádět, abychom splnili povinnost, kterou nám ukládá právní předpis. Poskytnutí údajů je zákonným požadavkem, a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit porušení zákona.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Identifikační údaje, kontaktní údaje, technické údaje o produktu.

Doba zpracování a archivace:

10 let po vyhlášení servisního opatření.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Agentury pro zajištění servisního opatření, ŠKODA AUTO. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje získáváme přímo od Vás i od třetích osob.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

 

REALIZACE ZÁKAZNICKÉ OBJEDNÁVKY

Účel zpracování:

Realizace zákaznické objednávky

Popis účelu zpracování:

Vaše osobní údaje využijeme pro plnění Vaší objednávky - dodatečné montáže příslušenství po koupi vozu.

Oprávnění ke zpracování:

Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s Vámi smlouvu, resp. abychom splnili smlouvu, kterou jste uzavřel(a). Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s Vámi nebude uzavřena smlouva nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné splnit.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Identifikační údaje, kontaktní údaje, technické údaje o produktu.

Doba zpracování a archivace:

10 let od uzavření smlouvy.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

 

OVĚŘENÍ VLASTNICTVÍ VOZU ZÁKAZNÍKA

Účel zpracování:

Ověření vlastnictví vozu zákazníka

Popis účelu zpracování:

Vaše osobní údaje použijeme pro ověření vlastnictví Vašeho vozu při objednávání inteligentních dílů, např. klíčů. Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů zároveň souhlasíte s pořízením kopie Vašeho dokladu dle příslušných zákonů.

Oprávnění ke zpracování:

Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a). Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Identifikační údaje, kopie osobního dokladu nebo jiné veřejné listiny.

Doba zpracování a archivace:

10 let od vytvoření záznamu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

 

JAKÁ MÁTE PRÁVA?

  • V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:
  • Přístup ke zpracovávaným osobním údajům.
  • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  • Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.
  • Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.
  • Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.
  • Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.
  • Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.
  • Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

 

JAK MŮŽETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA?

Pro komunikaci se společností AUTO UL ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty.

V souvislosti s uplatněním Vašich práv může společnost AUTO UL požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

 

ELEKTRONICKY NA ADRESE:

http://www.autoul.cz/osobni-udaje/

dpo@autoul.cz

 

TELEFONICKY NA TEL. ČÍSLE:

+ 420 475 201 781

PÍSEMNĚ NA ADRESE:

AUTO UL a.s.

Havířská 373/25

400 10  Ústí nad Labem - Všebořice

 

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti  AUTO UL.

http://www.autoul.cz/osobni-udaje/
dpo@autoul.cz

 

MOŽNOST PODÁNÍ STÍŽNOSTI

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti AUTO UL nebo podat stížnost u dozorového úřadu.

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

+420 234 665 111

http://www.uoou.cz/

Záruka kvality a spolehlivosti. Dlouhodobá jednička na českém automobilovém trhu.

V roce 2012 jsme zahájili činnost jako autorizovaný dealer značky Škoda v Ústí nad Labem (prodej a servis).

Skladové vozy

Široký výběr skladových vozů, které jsou Vám ihned k dispozici za výhodné ceny.

Máte-li zájem o konkrétní model, doporučujeme nejdříve shlédnou nabídku našich skladových vozů.

Obecné informace

18.05.2020

Otevírací doba

Od 18.května 2020 se vracíme k původní otevírací době : Servis 7-17 hod, prodej 8-17 hodin. Soboty 8-12 hodin. Děkujeme za pochopení v době nouzového stavu

06.12.2019

Otvírací doba v době vánočních svátků 2019

Vážení zákazníci, oznamujeme Vám, že v pondělí dne 23.prosince bude naše provozovna uzavřena. V období mezi svátky bude otevřeno 27.12.od 7-17 hod.,28.12.od 8-12 hod.,v pondělí dne 30.12. od 7-17 hod. a v sobotu 31.12. bude provoz omezen pouze do 12:00 hod. Všem přejeme krásné prožití vánočních svátků v klidu a pohodě.

Archiv

Poslat dotaz

Zeptejte se nás

Zavřít

 

CELÉ AUTO ZA 3/4 CENY

ŠKODA OCTAVIA COMBI 1.5 TSI, DSG přev.

se slevou 162 900 Kč

nebo operativní leasing za 5 462 Kč (vč. DPH)